Omeath, Co. Louth

CB100

 

 

 

 

 

Sa bhliain1912, bhí Ó Méith ina limistéar Gaeltachta saibhir le cainteoirí dúchais Gaeilge, chomh maith lena chanúint áitiúil féin, amhráin, fhilíocht agus chustaim traidisiúnta. Bunaíodh Coláiste Bhríde mar choláiste samhraidh Gaeilge in Ó Méith sa bhliain 1912 agus lean sé ar aghaidh go dtí gur athraíodh láthair an choláiste go Rann na Feirste i dTír Chonaill, sa bhliain 1926.  Chuir an coláiste go mór le hoidhreacht na Gaeilge agus athnaítear a thábhacht fós, sa lá atá inniu ann agus go bhfuil imeachtaí comórtha ar fáil chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ócáid thábhachtach chultúrtha seo.

In 1912, Omeath was a gaeltacht area rich with native Irish speakers, as well as having its own local dialect, songs, poetry and traditional customs. Coláiste Bhríde was a summer Gaelic college inaugurated here in Omeath from 1912 until it moved to Rannafast, Donegal in 1926. The college contributed significantly to the heritage of the Irish language and its importance is still noted today and commemorative events have been arranged to celebrate this important cultural event.

 

FÉILIRE NA hIMEACHTAÍ

Calendar of Events

Mí Lúnasa 2012                      August 2012

De hAoine 17ú Lúnasa- Domhnach 19ú Lunasa     Friday 17th August to Sunday 19th August

Dianchúrsa Gaeilge do dhaoine fásta á reáchtáil in Ó Méith Mara i gcuimhne ar Choláiste Bhríde- gach leibhéal cumais sa Ghaeilge labhartha.
£30/€35 (£20/€25 do mhic léinn agus dhaoine atá dífhostaithe). Eolas ó sean.macdiarmada@gouladh.iewww.omeath.ie nó www.ciorcalcomhracooley.ie Intensive Irish language Course for Adults to be held in Strand Hotel Omeath in honour of Coláiste Bhríde to cater for all levels of spoken Irish
£30/€35 (£20/€25 students and unemployed), Information from sean.macdiarmada@gouladh.ie  or www.omeath.ie or www.ciorcalcomhracooley.ie

Oriel Irish Language Course in Honour of St Bríd’s College, Omeath
Location: The Strand House, Ó Méith, Co Louth
When: Friday Evening to Sunday: 17th to the 19th of August
Click here for brochure…

 

Registration Friday 17th August in Strand Hotel 5-30 – 6-30 pm

De Sathairn 18ú Lúnasa     Saturday 18th August

Oíche shoisialta in Ostán na Trá, Ó Méith.
Social night in the Strand Hotel.

 

Meán Fómhair 2012                September 2012

De hAoine 14ú Meán Fómhair     Friday 14th September

8.00in-11.00in
Oíche cheiliúrtha in Ostán Granvue, Ó Méith. Le léacht ar stair an choláiste, amhráin logánta, taispéaintas rincí Gaelacha agus seoladh leabhar cuimhneacháin.
Cead Isteach €10
8.00pm-11.00pm
Celebration night in the Granvue Hotel, Omeath. To include lecture on the history of the college, recitation of songs from the area, Irish dance exhibition and the launch of a commemorative book.
Admission €10 

 

De Sathairn 15ú Meán Fómhair     Saturday 15th September

11.00rn
Súilóid treoraithe i nGaeilge, chuig na tithe ina raibh sean-chainteoirí na Gaeilge ina gcónaí. Bualadh ag Crois LisLea, ionad párcálta ar fail.
11.00am
Guided walking tour of remaining homesteads and cottages of old Gaelic speakers in the Omeath Area. Assemble at Lislea Cross, parking provided.
Note: This walk will follow local roads and some uneven ground, comfortable walking shoes are required.

12.00in
Athachtú ‘Iomáil Léana an Bhabhdhúin’, le chluiche peile le cumann Ghaeil Chú Chulainn
12.00pm
‘Retro’ style football match re-enacting the Bavan football match by Cuchulainn Gaels
Celebrity football match in celebration of the Bavan football match by Cuchulainn Gaels. Full day of events including celebrity football match with a panel of All Ireland celebrity players past and present, unveiling of a commemorative plaque, family BBQ, Irish music, Jersy signing and photo opportunities!!
Further details on the Retro style football match here

8.00in
‘Limistéar Gaeltachta’ ainmnithe le haghaidh an thráthnóna agus ceol beo i dTeach Chorr na Muclach, i mBarra Howe agus in Óstán na Trá
8.00pm
A ‘Gaeltacht designated area’ for the evening and live music in Cornamucklagh House, Howes Bar and Strand Hotel

 

De Domhnaigh 16ú Meán Fómhair     Sunday 16th September

11.00rn
Aifreann as Gaeilge in Eaglais Naomh Labhrás
11.00am
Mass as Gaeilge in St. Laurence’s Church

12.00in
Súilóid ‘Bhearnas na bPeidléirí’, Bualadh ag Droichead Tulla.
12.00pm
Hike of the ‘Cadger’s Pad’.  Assemble at Tulla Bridge.
Note: This Hike is a strenuous hike along a rough mountain path. Only experienced walkers with the correct hiking gear and in good health should attempt this.

12-6in
Aonach na gCeardaíochta san ionad Dolmen
12-6pm                 
Craft Fair in The Dolmen Centre

3.00in
Rasaí na gcurrach trasna an locha, ó Pointe Gallda go ÓMéith.
3.00pm                 
Currach race across the Lough from Warrenpoint to Omeath.

4.00in
Turas ar na háiteanna ar a raibh baint ag Choláiste Bhríde leo, i gcarr-shíbín agus tiomáint na gcarranna seanré ar fud an cheantair logánta.
4.00pm            
Tour of the sites of Coláiste Bhríde by jaunting car and Vintage car drive around local area.

Please note these celebrations are a collection of community events and the organisers cannot accept any responsibility for personal accident or loss of property in connection with any of these events.

 

 

Irish College Building – 1912

 

 
 
 

Le tuille eolais ar na himeachtaí atá luite suas is feidir dul i dteangmháil le Oifig Tuarasaracht na Cualigne ar 042 9373033
For further information on any of the events above please contact The Cooley penninsula Tourist Office on 042 9373033

 

Sponsors and Acknowledgements

An Ciorcal Comhra

An Cumann Staire Ui Mheith

Choláiste Bhride Óméith Logo by Deborah Conlon

Cuchulainn Gaels GFC

Gent Technologies

Omeath District Development  Company LTD

Omeath Historical Society

This centenary celebration has been delivered by Omeath Historical Society in conjunction with An Ciorcal Comhrá Óméith, Omeath District Development and Cuchulainn Gaels GAA and has been funded by Louth Local Authorities and local enterprise sponsorship.  We also acknowledge funding contributions from sponsors and Louth County Council.

   Gent Technologies